Přeskočit na obsah

Konkurzy KM ŠSPK

KM ŠSPK vyhlašuje konkurzy na následující akce:

  1. Velká cena 3 (termín: sobota 10. února 2024)
  2. KTCM 1 (sobota 24. února 2024) a KTCM 2 (sobota 6. dubna 2024)
  3. Víkendové soustředění 2 (pátek 27. září až neděle 29. září 2024)

V případě akce č. 1 je pořadatel povinen řídit se Obecnými pravidly pro soutěže řízené KM ŠSPK pro sezónu 2023/2024. V případě, že se pořadatel nenajde, bude akce zrušena bez náhrady a Velká cena Plzeňského kraje bude mít jen tři zastávky. V tom případě se budou všechny tři počítat do celkového pořadí seriálu.

V případě akcí č. 2 a 3 je pořadatel povinen zajistit prostory pro 2 (resp. 4) skupiny, zajistit trenéry pro 3 skupiny (resp. 4 skupiny) a v dostatečném předstihu (alespoň 14 dnů předem) je nahlásit na e-mail komisemladezsspk@seznam.cz. Nově bude jedno soustředění trvat 5 výukových hodin. Dále je pořadatel povinen vyplatit všechny přednášející trenéry dle ES ŠSČR, a to včetně případného cestovného. Za organizaci náleží organizátorovi odměna 650 Kč/skupina, resp. 1000 Kč/skupina v případě víkendových soustředění (obojí musí posvětit Konference ŠSPK). Na výsledné faktuře pro ŠSPK pak bude uveden rozpis všech částek (tj. příspěvek organizátorovi, cestovné, odměna trenérům, v případě víkendového soustředění i stravné, nocležné a minus vybraný účastnický poplatek) a celková suma k vyplacení pořadateli.

Termín přihlášek do konkurzu: pátek 12. ledna 2024. Přihlášky zasílejte na e-mail KM: komisemladezsspk@seznam.cz.