Přeskočit na obsah

Novinky v soutěžích mládeže pro sezónu 2022/2023

Pro sezónu 2022/2023 pro Vás Komise mládeže ŠSPK připravila řadu novinek. Nejprve ale bych chtěl ale poděkovat za přihlášky do konkurzů a následnou komunikaci s oddíly. Podařilo se nám zajistit pořadatele pro drtivou většinu akcí. V tuto chvíli hledáme jen pořadatele na pořádání Velké ceny 4 a pořadatele OP škol pro okresy PM, PJ a Rokycany.

Na tomto místě mi dovolte, abych Vám tyto změny přiblížil a objasnil důvody, které nás k zavedení změn vedly. Upozorňuji, že každý ze členů KM ŠSPK mohl mít jinou motivaci a každý z důvodů pro něj mohl mít jinou váhu. Nebudu tedy mluvit za ostatní a nastíním jen některé obecné argumenty a důvody, o nichž na schůzích KM byla řeč. Dále bych upozornil, že každá změna může přinést jak řadu pozitivních věcí, tak bohužel i ty negativní. Předpokládáme, že těch vylepšení bude více. Případné nedostatky se naopak pokusíme odstranit či vyladit. Největší změny nás čekají v dlouhodobých seriálech mládeže. Každá změna potřebuje svůj čas a musíme si zvyknout na nová pravidla a případně je ke spokojenosti upravit. Dost už ale bylo úvodního povídání, pojďme se na novinky podívat podrobněji.

Na první pohled si všimnete, že dva dlouhodobé seriály (Ampér, dosud hraný jako Krajský přebor v rapid šachu, a Klatovská věž), byly přejmenovány. V sezóně 2022/2023 budeme hrát Velkou cenu Plzeňského kraje a seriál Turnaj začínajících šachistů. Důvody přejmenování budou naznačeny níže. Oba turnaje budou zahrnovat čtyři jednotlivé turnaje. Dále zavádíme pojmy včasnápozdní přihláška, snažíme se motivovat k zasílání přihlášek na konkrétní turnaj předem, aby nedocházelo ke zpoždění začátků turnajů. Rovněž sjednocujeme kategorie pro dlouhodobé turnaje: pro sezónu 2022/2023 tak počítáme s kategoriemi mladší (2013 a mladší), v nichž je ještě zahrnuta kategorie supermladší (2016 a mladší), a starší (2005 až 2012).

Turnaj začínajících šachistů

Možná ještě pracovní název (za nápady na název seriálu budeme vděční), ale název rozhodně více naznačí, o jaký druh turnaje jde. Tento seriál tak navazuje na seriál turnajů Klatovská věž. V tomto seriálu je změna názvu největším rozdílem oproti předchozím sezónám, zbylé úpravy jsou spíše kosmetické. Hrají se 2 turnaje (mladší a starší) a nikoliv (2)-3 jako dosud. Nechceme děti omezovat věkem, ale výkonností. Aneb proč by si sedmnáctiletý amatér nemohl přijít zahrát turnaj pro začátečníky? Počet turnajů byl z organizačních důvodů (obecný trend: málo termínů, moc turnajů, málo pořadatelů) zredukován z pěti na čtyři. Zbylá pravidla nakonec zůstávají, tj. hraje se na 7 kol a počítají se 3 nejlepší výkony ze čtyř odehraných turnajů (systém bodování 15-12-10-8-7-6-5-4-3-2 a dále od 11. místa 1 bod) se nezměnil. Rovněž (zatím?!?) zůstává v platnosti to, že se turnaje hrají bez hodin a po cca 25 minutách dojde u dosud hraných partií k ohodnocení pozice. Věříme, že na turnaj zavítají i starší účastníci a že ty mladší naopak ještě více motivuje, když právě tyto starší hráče porazí. Na turnaje se těší pořadatelé z Líní, Klatov, Kaznějova a Letné.

Krajský přebor v rapid šachuVelká cena Plzeňského kraje

Poslední čtvrt roku jsme řešili převážně podobu Krajského přeboru v rapid šachu. Nakonec jsme došli k následujícímu schématu. Krajský přebor v rapidu se odehraje jako jednorázový turnaj v sobotu 1. dubna. Každá kategorie zvlášť. Kdo s koho. Podobně jako v KP přeboru do 16 let. Já osobně za tím vidím i další relevantní důvod kromě větší spravedlnosti (přeci jen vyhrát Ampér s menší konkurencí je jednodušší, než když se na nějaký Ampér sjede kompletní špička – přesto bylo v obou turnajích za vítězství 15 bodů). Krajský přebor do 16 let, z nějž se postupuje na MČ do 16 let, na týdenní turnaj, se také hraje jednorázově. A kdo nemůže hrát KP do 16 let? Má bohužel smůlu, MČ se také hraje jen jedno a na jeden pokus. Žádné tři turnaje. Proč zrovna KP v rapidu by měl odrážet celoroční výkonnost jedince, když se z něj rovněž postupuje na jednorázový turnaj?

A i v letošní sezóně jsme sledovali 2 druhy soubojů: ve většině kategorií bylo o postupujících rozhodnuto již v rané fázi seriálu a mnohdy to bylo „jen o tom přijet“, čímž hráče nutíme mnohdy hrát pro ně „zbytečný“ turnaj. Rádi bychom tedy motivovaly děti k hraní, ale ne tím „když přijedeš, získáš postup“, ale přijeď si zahrát kvalitní turnaj, aby ses mohl zlepšit. Není důležité postoupit na MČR v rapidu v kategorii XY v roce Z, důležité je něco se naučit, zlepšovat se, rozvíjet se, dostat se na nějakou úroveň a hlavně mít šachy rád a nenechat si je zprotivit. Ve dvou kategoriích (H8-10 a H12) to byl naopak souboj o každý bod, který pak stejně rozhodl poslední turnaj. Na krajský přebor se těší pořadatelé ze Sokola Klatovy.

A jak vyplníme zbývající volné soboty? Opět se bude hrát seriál turnajů, ale namísto seriálu Ampér, jehož název připomíná všechno možné, jen ne šachové turnaje, nahradíme tzv. Velkou cenou. A systém Velké ceny bude odlišný: v rámci jedné Velké ceny se budou hrát hned 4 turnaje, z toho 3 zavřené a jeden open. Co si od toho slibujeme? Zaprvé větší vyrovnanost a atraktivitu partií (odpadnou mnohdy nezáživná první kola „o ničem“). Díky zavřeným turnajům (v každém bude 6 hráčů) seřazených „dle úrovně šachistů“ si hráči budou mít možnost hrát vážné partie, kterých (většinou) hrají naprosté minimum (aspoň co se krajských partií týče). Zjišťujeme, že s přechodem do kategorie 15+, resp. v kategorii dospělých, po rapid ELO „neštěkne ani pes“. I proto bychom rádi, aby děti vážné (nebo skoro vážné) tempo hrály co nejvíce. I to přispěje ke kvalitě partií, které se budou zapisovat, a děti tak získají další materiál ke svému rozvoji.

Další výhodou, kterou spatřuji, je možnost aktivního zapojení starších (15+) a lepších hráčů, kteří Ampéry kvůli nulové konkurenci nehráli. Takto se budou moci znovu zapojit a sehrát zajímavé partie. A samozřejmě do Velké ceny nikoho nenutíme, děti si tak budou moci vybrat, zda chtějí jet na kvalitní šachový turnaj, nebo sobotu využijí jiným způsobem. Celý systém turnajů je propojen pomocí postupů a sestupů mezi jednotlivými turnaji a po sobě jdoucími Velkými cenami (tímto se odkazuji na přesná pravidla, jež jsou přílohou tohoto textu). Díky tomu i hráč, který by v klasickém turnaji skončil například patnáctý, nyní bude hrát open turnaj a má velkou šanci v turnaji uspět a postoupit. Čili velkou motivaci mají všichni hráči ve všech turnajích. Z výše uvedených důvodů si myslím, že seriál Ampér by šel nahradit něčím „lepším“, co obsáhne výše uvedené výhody. Proto si myslím, že Velká cena toto splňuje a bude atraktivním, efektivním a efektním pokračování seriálu Ampér. Uvidíme, jak se seriál rozjede, trochu času na vyladění ale, předpokládám, bude ještě potřebovat. Například jsem zvědav, zda bude fungovat tempo zavřených turnajů 30+30, nebo jej budeme muset o něco snížit. Na Vaši účast se těší pořadatelé z ŠK 64 Plzeň, Dvorce a Tachova. Posledního pořadatele stále hledáme.

Věříme, že si na nastalé změny zvyknete, že Vás zaujmou a budete turnaje hrát stále rádi jako dosud.

Přílohy