Přeskočit na obsah

Startujeme! Šachy do škol 2023-2024

Prázdniny končí, nový školní šachový rok začíná!

Tento článek je určen především pro vás, šachisty a šachistky, kteří zvažují založení školního šachového kroužku pro děti v některé ze škol ve Vašem okolí. Ke školám se dostanou  informace prostřednictvím emailů a sociálních sítí.

O šachové kroužky je ve školách mezi dětmi velký zájem a vedení škol založení šachového kroužku téměř bez výjimek vítají, bohužel často chybí to nejdůležitější a to je šachový trenér/ka, vyučující, který by se dětem odpoledne mohl věnovat.  Odměny vyučujícím jsou závislé na domluvě s vedením školy, každá škola volí jiné řešení, někde lze fakturovat škole, někde si trenér vybírá sám kurzovné od dětí, někde se jedná o práci na DPP apod. Školy si samy vedou jednání se zájemci o vedení kroužku. Po založení kroužku a  řádném přihlášení školy do projektu pak mohou využít naši podporu. Zde se dozvíte, s jakou podporou od projektu Šachy do škol  můžete v kroužku jako trenér počítat a jak vlastně do projektu Šdš vstoupit.


I v letošním roce bude přihlašování do projektu probíhat přes online formulář, který je zveřejněný na webu ŠSČR. Přihlášku může vyplnit zástupce vedení školy nebo vyučující, který se tak s vedením školy dohodl, škole bude přijetí přihlášky potvrzeno mailem (ne automatickým). Je nutné, aby formulář vyplnily všechny školy, které se chtějí zúčastnit (kvůli aktualizaci kontaktů).

Přihlášku mohou poslat školy mateřské, základní, střední, ale i SVČ a DDM (tyto do poznámky uvedou školu/y, ze které k nim docházejí děti na kroužek).

https://www.chess.cz/online-prihlaska-do-projektu-sachy-do-skol/

Součástí online přihlášky je i objednávka cvičebnic, tu je ale možné odložit na později, až se
Vám ustálí počty dětí ve skupinách se šachovou výukou. Odloženou objednávku cvičebnic
posílejte, prosím, na mail sachydoskol@chess.cz nejpozději do 30. 10.. Cvičebnice budou rozesílány ze skladu v Praze (sekretariát ŠSČR, Strahov), zde bude v případě zájmu možné i osobní vyzvednutí. V případě dotazů k vyplňování online přihlašovacího formuláře mě můžete kontaktovat na tel. +420723279926 ve všední dny 9:00-16:00, ráda Vám pomohu.

Co škola zapojená v projektu Šdš získá:

 • My-Chess – od 1. září budeme v projektu Šachy do škol používat novou oficiální českou výukovou platformu My-Chess http://www.my-chess.com. Část funkcí v ní bude nadále k dispozici zdarma (například Procvičování a soutěž Šachy do škol), část bude jen pro placené prémiové uživatele. Díky spolupráci Šachového svazu ČR s portálem My-Chess je možnost zvýhodněné objednávky prémiových licencí pro školy zapojené v projektu Šachy do škol. Více informací najdete v tomto článku. Pro nové zájemce o tuto platformu nabízí její autor a provozovatel Martin Beil i možnost školení a konzultační hodiny online, kde se každý bude moci seznámit s jejími funkcemi a nejefektivnějším využitím. (Školení 20. 9., 25. 11., 9. 12. a konzultační hodiny 11. 9., 18. 9., 25. 9.)
 • Cvičebnice (1. – 7. díl z řady od M. Beila) ze stávající nabídky nejvýše do počtu 25 kusů
  zdarma (dle počtu dětí, tedy 1 žák/1kus, poštovné a balné se nehradí při první objednávce
  ve školním roce). S výběrem nejvhodnějších dílů vám pomůže tento článek.
 • Nové školy v projektu dvě publikace: Metodiku a Sbírku úloh zdarma (autor P. Herejk)
 • Školy, které šachy povedou jako vyučovací předmět, který je pro žáky zdarma, získají
  navíc příspěvek na odměnu pro vyučující 3.000 Kč/skupinu s tímto předmětem (bude poukázáno na účet školy po odeslání závěrečné zprávy)
 • Možnost pro další vyučující školy absolvovat online školení trenérů 4. třídy (vydání certifikátu zdarma) a účastnit se metodických schůzek – workshopů během školního roku v regionech
 • Právo účasti v celoroční online soutěži  v řešení šachových úloh o řadu hodnotných cen pro jednotlivce (vyhodnocení každý měsíc)  i celé kolektivy (loňské vyhodnocení zde)
 • Možnost stažení podpůrných materiálů (diplomy apod.)
 • Možnost zapůjčení šachového materiálu (do vyčerpání zásob)
 • Pomoc s organizací meziškolních přátelských zápasů
 • Možnost konzultovat a spolupracovat s krajským koordinátorem Šdš
 • Možnost využít již zpracované dokumenty a texty týkající se vztahu výuky šachu k RVP
  ZV (při začleňování výuky šachu do ŠVP)

Co musí škola splnit:

 • Přihlásit se do projektu do 20. října, do projektu lze vstoupit i v pololetí (přihláška do 31. 1.)
 • Vést ve školním roce šachovou výuku formou vyučovacího předmětu (povinného či nepovinného, v rámci matematiky) či šachového kroužku (případně více šachových kroužků), doporučuje se účast min. 10 dětí, ale může být i méně. Odtrénováno/odučeno musí být nejméně 25 tréninkových jednotek/skupinu (jednotka = 45 minut, tj. 12 – 13 jednotek za pololetí. Kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který absolvoval kurz šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, které pořádá ŠSČR, příp. krajské šachové svazy. Tuto kvalifikaci je možné si doplnit nejpozději do konce listopadu (školení lze absolvovat i online https://www.chess.cz/online-skoleni-treneru-4-tridy/, studenti učitelských oborů na VŠ mají tento kurz zcela zdarma).
 • Do 20. 6. odeslat celorepublikovému manažerovi projektu (sachydoskol@chess.cz) stručnou zprávu o průběhu výuky s připomínkami či náměty, co do budoucna změnit. Tyto zprávy posílají vyučující v kroužku, pokud vedou kroužky ve více školách nebo výuku zajišťuje soukromá šachová škola, mohou zaslat jednu souhrnnou zprávu. Součástí této zprávy by měla být i informace o tom, zda se škola chce účastnit projektu Šdš i v dalším školním roce.

V případě, že škola povede šachy jako vyučovací předmět, povinný či nepovinný nebo v rámci jiného předmětu, ještě je nutno splnit dvě podmínky:

 • uzavřít do 30. 10. s ŠSČR smlouvu o zapojení se do projektu (návrh smlouvy pošleme těm školám, které do přihlášky uvedou výuku šachů jako předmětu)
 • poskytnout ve škole prostor pro prezentaci projektu Šdš (nástěnka, webové stránky) –obsah zajistí trenér nebo manažer projektu.

Přeji Vám všem klidný začátek i průběh školního roku 2023-2024.
s pozdravem
Mgr. Venuše Souralová
Manažerka projektu Šachy do škol Šachového svazu ČR