Přeskočit na obsah

Změna termínového kalendáře – dohrání soutěží

VV ŠSPK s ohledem na mimořádnou situaci a povinnosti dodržení všech opatření proti pandemii koronaviru COVID -19, dále v souladu s rozhodnutím STK ŠSČR ze dne 15. 5. 2020 – viz stránky ŠSČR-Přehled soutěží řízených STK ŠSČR – stav k 15. 05. 2020, zejména s odkazem na bod Krajské soutěže, odstavec 3 > nejpozdější termín dohrání dne 28. 06. 2020 a se snahou o co největší regulérnost jednotlivých krajských soutěží a dohrávaných utkání rozhodl takto:

Termíny jednotlivých kol:

KP1:
10. kolo – 13. 06. 2020
11. kolo – 14. 06. 2020

KP2:
10. kolo – 27. 06. 2020
11. kolo – 28. 06. 2020

KP3:
10. kolo – 13. 06. 2020
11. kolo – 14. 06. 2020

Soutěže se budou dohrávat za hygienických podmínek, stanovených pro dohrání soutěží družstev ŠSČR v článku Soutěže družstev – dohrávání ze dne 1. 5., AKTUALIZOVANÉHO dne 14. 05. 2020 (https://www.chess.cz/souteze-druzstev-aktualizace/). Jsme si vědomi kolize termínu 10. kola KP2 s KP družstev starších žáků, ale tato kolize byla projednána s KM a se zástupci jednotlivých dotčených klubů – všichni zástupci (Domažlice, Dvorec, Kaznějov, Klatovy, Líně, ŠK 64) potvrdili, že v této složité termínové situaci tento stav akceptují. Pořádající oddíl je povinen výše uvedené podmínky zajistit.

STK situaci projednala a rozhodla, jak výše uvedeno.

V Plzni 15. 05. 2020
Za STK ŠSPK
David Pelikán, předseda

VV ŠSPK jako orgán, odpovědný za termínový kalendář projednal situaci „per rollam“ s následujícím výsledkem: Šest členů VV (ze 6) zaslalo písemný souhlas. Změna termínové listiny v důsledku COVID-19 byla schválena a platí ode dne 16. 05. 2020.

Za VV ŠSPK
Míra Sunek, předseda