Přeskočit na obsah

Pozvánka na Konferenci ŠSPK

Pozvánka na Konferenci ŠSPK, která se koná v sobotu 3. února 2024 od 10:00 hodin v Sokolovně Nepomuk, U Sokolovny 308, Nepomuk. Pořadatelem je oddíl ŠK Dvorec

Právo účasti mají zástupci oddílů ŠSPK podle počtu členů s platnou registrací k 31. 10. předchozího roku: ≤30 = jeden delegát, počet členů s platnou registrací >30 = dva delegáti.

Právo na dva delegáty mají tyto oddíly: Sokol Domažlice(42), ŠK Sokol Klatovy(61), Plzeň Košutka z. s.(41), TJ Sokol Plzeň-Letná(51), ŠK 64 Plzeň(93), ŠK Líně(74), ŠK GARDE Kaznějov(32), ŠK Dvorec(50), ŠK Tachov(32).

dále členové VV a revizní komise ŠSPK, nezvolení jako delegáti a pozvaní hosté.

Cestovné na konferenci si hradí účastníci sami. Hromadná doprava je možná ze všech světových stran na nádraží Dvorec a odtud jezdí BUS do st. Sídliště a k Sokolovně je to jen pár metrů (506) – podrobnosti info pořadatel.

Pro účastníky konference bude připraveno občerstvení včetně oběda.

Program konference:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu, jednacího a volebního řádu konference
 3. Volba pracovního předsednictva
 4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a komisí mandátová(3), volební(3) a návrhová(3)
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Výroční zpráva o činnosti za rok 2023 a zprávy jednotlivých komisí za rok 2023
 7. Zpráva o hospodaření za rok 2023
 8. Zpráva revizní komise
 9. Diskuze k předneseným zprávám
 10. Volby VV ŠSPK a RK ŠSPK
 11. Volby delegátů na Konferenci ŠSČR 2024
 12. Rozpočet ŠSPK na rok 2024
 13. Diskuse
 14. Usnesení
 15. Závěr

Přílohy